Dzieci z przedszkola trzymają w rękach książki.

Elfy - grupa dzieci z Przedszkola Samorządowego w Brzeźnicy wraz z wychowawczynią Panią Magdaleną Placek była na zajęciach w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. Wyczekano bezdeszczowy dzień we wtorek 21 listopada 2023 r. Przedszkolaki poznały Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy. Wrażeń było więcej. Rodzice niech zapytają dzieci. Bardzo dziękuję, Wiesława Jarguz

Wystawa obrazów

„Sztuka ma moc” – mówią i malują artyści z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa na Zamku” – Oświęcim oraz z zaprzyjaźnionych grup twórców z Wrocławia i Bornego Sulinowa. Na plenerze malarskim powstały prace inspirowane literaturą. Obrazy przywołują skojarzenia z baśni, powieści, poezji i dramatów. W Spichlerzu Książki w Brzeźnicy wystawa prezentowana jest od 11 października do 17 listopada 2023 r.

Wystawa rzeźb - fragment

Czas szkolny dobrze wykorzystany, w tym na naukę języka angielskiego, edukację regionalną i odbiór sztuki. Atutem warsztatów było spotkanie uczniów z twórcą-rzeźbiarzem Janem Bednarzem z Wadowic. Dzieci podziwiały rzeźby Pana Jana oraz wystawę malarstwa Elżbiety Siwek. Cenne były wiadomości od historyka sztuki Pani Joanny Strzyżewskiej. Po spotkaniu autorskim uczniowie klasy V ZSP w Brzeźnicy z Panią Edytą Kłeczek – anglistką opowiadali po angielsku o historii i tradycji.

Artyści i goście wernisażu

Wernisaż wystawy akwarel Elżbiety Siwek i rzeźb Jana Bednarza odbył się w dniu 1 września 2023 r. w galerii Spichlerza Książki w Brzeźnicy. Bardzo dziękuję artystom i publiczności za liczny udział. Było pięknie - malowniczo i muzycznie. Na pianinie grał Pan Bartosz Sendrowicz. Komentarz kuratorski na temat prezentowanych dzieł przedstawiła Pani Joanna Strzyżewska - historyk sztuki. Były kwiaty i gratulacje m.in. od Pana Jerzego Demskiego Prezesa Stowarzyszenia Twórców Kultury Grupa na Zamku - Oświęcim.

Uczniowie słuchają głośnego czytania

Czytanie fragmentów ,,Nad Niemnem" w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy zainaugurowano w dniu 2 września 2023 r. Kolejne spotkania z klasyką odbyły się dniach od 5 do 11 września 2023 r. z udziałem Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa, członków Dyskusyjnego Klubu Książki, uczniów wraz Paniami polonistkami z ZSP w Brzeźnicy. Dziękuję za wspólne promowanie czytelnictwa i klasyki literatury polskiej.

Malowane kwiaty

Lidia Kubisztal to artystka-malarka pochodząca z Bornego Sulinowa na Pomorzu. Prace prezentowane w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy w sierpniu 2023 r. to obrazy malowane na tkaninie tzw. batik. Technika malarska z wykorzystaniem wosku została zmodyfikowana przez artystkę według jej pomysłu i doświadczenia. Tematyka prac jest różnorodna. Z obrazów „spoglądają na nas” ludzie i widać piękną przyrodę, w tym kolorowe kwiaty.

 „Mała książka - wielki człowiek” to projekt Instytutu Książki, w którym biorą udział wszystkie biblioteki publiczne w gminie Brzeźnica. Akcja promuje codzienne czytanie małym dzieciom i systematyczne odwiedzanie bibliotek. Dziecko w wieku przedszkolnym w wieku od 3 do 6 lat zostaje czytelnikiem i przy zapisie otrzymuje w prezencie książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. „Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania”.

Tabliczka z hasłem Nowości wydawnicze

Nowe książki są najczęściej wypożyczane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy i jej filiach w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani. W systematycznym wzbogacaniu księgozbiorów pomoże nam dotacja na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.000 zł przyznana w sierpniu 2023 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Album rodzinny

Najważniejsze co po człowieku pozostaje to pamięć. Zachęcam do otworzenia rodzinnych albumów i szuflad ze starymi zdjęciami. Zapraszam do kontaktu. Bogaty zasób tradycji lokalnej utrwalonej przed laty na fotografiach sprawia, że będzie wydany trzeci tom książki „Gmina Brzeźnica: album starej fotografii”. Skanowanie i opracowywanie trwa od 2019 r. z różnym nasileniem. Lata pandemii, poprzez utrudnione kontakty międzyludzkie,  spowolniły proces, ale nie przerwały prac. Bardzo pozytywny odzew społeczny po wydanych tomach w 2014 r.
i 2018 r. oraz rekomendacje projektu przez Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa sprawiają, że dążymy konsekwentnie do wyznaczonego celu.

Artystka Pani Violetta Kramek

Różnorodność dzieł sztuki, osobowość artystki, wspaniała publiczność, oprawa jazzowa - wyjątkowy był wernisaż wystawy prac Pani Violetty Kramek w dniu 17 czerwca 2023 r. w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. Malarstwo i ceramika oddają artystyczne pasje Pani Violetty. Pedagogiczne doświadczenie daje artystce łatwość kontaktu z ludźmi. Goście z zainteresowaniem oglądali i słuchali, jak autorka opowiadała o warsztacie twórczym.Jazzowe standardy grane przez Pana Roberta Barcika pięknie brzmiały w murach Spichlerza. Malarstwo i muzyka tworzyły klimat wieczoru.