Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Strona internetowa GBP w Brzeźnicy

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego dla zdjęć, grafik i multimediów,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf częściowo nie są dostępne cyfrowo,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści niedostępne cyfrowo będą udostępniane osobom zainteresowanym na wniosek zgodnie z procedurą.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-01
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor mgr Wiesława Jarguz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l
 • Telefon: (033) 87 92 472

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK SPICHLERZ KSIĄŻKI W BRZEŹNICY, RYNEK 1

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy mieści się w zabytkowym budynku - Spichlerz Książki. Do obiektu prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony Rynku, poprzedzone progiem. Drugie od strony boiska Orlik z płaskim wejściem/wjazdem bez stopnia. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Należy pociągnąć za uchwyt drzwiowy. W środku jest otwarta przestrzeń bez drzwi. Drzwi są w łazience.
 • Automatyczny sygnał czujnika alarmowego powiadomienia personel o osobach wchodzących do budynku. Dodatkowo monitoring ułatwia nadzorowanie i kontakt zaraz po wejściu.
 • Na parterze mieści się sala wystawiennicza. Tutaj organizowane są wydarzenia kulturalne. Ustawione są regały z których można wybrać i zabrać sobie książki z tzw. drugiego życia. Publikacji nie ma potrzeby oddawać. Nie są objęte procesem wypożyczania.
 • Na antresoli znajduje się księgozbiór biblioteczny. Prowadzą tam schody. W budynku nie ma windy.
 • W budynku jest schodołaz. To urządzenie umożliwia transport człowieka na wózku inwalidzkim po schodach. Schodołaz wymaga obsługi technicznej.
 • Przy budynku znajduje się parking na pięć miejsc w tym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W ŁĄCZANACH, 34-115 Łączany, ul. Krakowska 66

 • Filia biblioteczna mieści się w budynku Domu Strażaka w Łączanach, będącego równocześnie wiejskim domem kultury. Do obiektu wchodzi się od strony ul. Krakowskiej. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt. Zaraz po wejściu znajduje się klatka schodowa. Biblioteka publiczna znajduje się na piętrze. Nie ma windy, ani schodołazów.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-069. Bibliotekarz zejdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc. Nie należy zastawiać drzwi prowadzących do garaży, gdzie są samochody OSP.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W MARCYPORĘBIE, 34-114 Marcyporęba, ul. św. Floriana 16

 • Filia biblioteczna mieści się w budynku wiejskiego domu kultury. Lokal biblioteki mieści się na parterze. Utrudnieniem jest jeden stopień schodowy. Wejście zlokalizowane jest od strony parkingu. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-052. Bibliotekarz wyjdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W PASZKÓWCE, 34-113 Paszkówka, ul. Pobiedr 20

 • Filia biblioteczna mieści się w Domu Strażaka w Paszkówce, będącego równocześnie wiejskim domem kultury. Lokal biblioteki mieści się na piętrze. Nie ma windy, ani schodołazu.
 • Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony parkingu i poprzedzone jest kilkoma schodami. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-113. Bibliotekarz zejdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W SOSNOWICACH, 34-113 Sosnowice, ul. św. Floriana 3

 • Filia biblioteczna mieści się w Domu Strażaka w Sosnowicach, będącego równocześnie wiejskim domem kultury. Lokal biblioteki mieści się na parterze. Nie ma bariery schodów. Wejście zlokalizowane jest z tyłu budynku, patrząc od strony parkingu. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-580. Bibliotekarz wyjdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA BIBLIOTECZNA W TŁUCZANI, 34-114 Tłuczań, ul. św. Floriana 15

 • Filia biblioteczna mieści się w Domu Strażaka w Tłuczani, będącego równocześnie wiejskim domem kultury. Lokal biblioteki mieści się na parterze. Nie ma bariery schodów. Wejście zlokalizowane jest od strony parkingu. Drzwi nie otwierają się automatycznie, należy pociągnąć za uchwyt.
 • Można zadzwonić pod nr telefonu: 531-810-757. Bibliotekarz wyjdzie do czytelnika, dokonany zostanie zapis do biblioteki i obsługa.
 • Przy budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących.
 • Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.