Regulamin wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

Podstawa prawna:

- ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

§1.

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy jest samorządową instytucją kultury Gminy Brzeźnica.

2.Sieć Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy stanowią:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy

- Filia biblioteczna w Łączanach

- Filia biblioteczna w Marcyporębie

- Filia biblioteczna w Paszkówce

- Filia biblioteczna w Sosnowicach

- Filia biblioteczna w Tłuczani

3.Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy zwana jest w dalszej części regulaminu Biblioteką.

§2.

1.Korzystanie z wypożyczalni Biblioteki i z internetu jest bezpłatne.

2.Przy zapisie do Biblioteki należy:

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, podać miejsce zamieszkania,

b) wypełnić kartę zapisu i złożyć podpis potwierdzający prawidłowość podanych danych oraz przyjęcie zobowiązania do przestrzegania regulaminu.

3.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

5.Po ustaniu aktywności tj. oddaniu wypożyczonych zbiorów i uregulowaniu należności przez okres 5 lat zapisane dane są przechowywane, co jest rozumiane jako przetwarzanie danych.

§3.

1.Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 30 dni. Istnieje możliwość przedłużenia terminu, jeżeli na książkę nie ma oczekujących czytelników.

2.Ilość wypożyczonych jednorazowo książek może być zwiększona,  jeżeli wystąpi zapotrzebowanie.

3.Biblioteka może prosić o wcześniejszy zwrot, jeżeli pozycje są szczególnie poszukiwane przez czytelników.

4.Biblioteka rezerwuje dla czytelnika książki aktualnie wypożyczone, jeżeli zgłosi taką potrzebę.

§4.

1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek stanowiących majątek Biblioteki.

2.W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany do jej odkupienia lub wpłacenia kwoty odszkodowania ustalonej przez bibliotekarza.

3.Do czytelników zalegających z oddaniem wypożyczonych książek Biblioteka wysyła upomnienia.

4.W przypadku braku odpowiedzi Czytelnika na upomnienia Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania książek i kar regulaminowych na drogę prawną.

5.Czytelnik, który przestrzega Regulaminu może być pozbawiony możliwości dalszego korzystania ze zbiorów.

§5.

Skargi i wnioski należy kierować na adres:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy, Rynek 1, 34-114 Brzeźnica