Formy upowszechniania

Internet - publiczny dostęp

Konferencje

Pisanie i publikowanie artykułów

Prezentacje i prelekcje

Relacje z ważnych wydarzeń współczesnych

Spotkania i rozmowy

Targi Turystyczne Doliny Karpia - udział Spichlerza Książki

Wykłady