Formy promocji czytelnictwa

Dyskusyjny Klub Książki

Konkursy: quizy czytelnicze, literackie, tematyczne

Konkursy plastyczne

Narodowe Czytanie - udział w akcji

Prelekcje, prezentacje multimedialne

Polecanie nowości wydawniczych

Promocja twórczości pisarzy i poetów związanych z gminą Brzeźnica

Spotkania autorskie

Warsztaty tematyczne

Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Adama Gorczyńskiego

Wycieczki - przyjmowanie i oprowadzanie