Zakres zadań

Rozpoznawanie potrzeb czytelniczych 

Analiza oferty wydawniczej 

Zakupy książek

Katalogowanie zbiorów

Oprawianie i konserwacja

Wypożyczanie i polecanie zbiorów

Ewidencja czytelników i wypożyczeń

Sprawozdania i statystyka