Bachorowice

1. Kapliczka z XIX w. pod Trawną Górą, tzw. słupowa z wnękami, zbudowana z kamieni, bielona na biało, nakryta daszkiem z krzyżem na szczycie. Na wskutek przeprowadzonych prac remontowych na początku XXI w. straciła dawny wygląd.

2. Krzyż na dawnym cmentarzu, kolejny w tym samym miejscu. Postawiony w czasie epidemii cholery w 1860 r.

Bęczyn

1. Figura Najświętszej Marii Panny Różańcowej, fundowana przez Marię i Piotra Dyrgów, poświęcona w 1920 r.

2. Figura Najświętszej Maryi Panny Różańca Świętego w Bęczynie z 1868 r. (na południu wsi).

3. Kapliczka murowana tzw. domkowa, pw. Matki Boskiej Różańcowej, fundowana  w 1835 r. przez Pawła i Franciszkę Warmuzów (przysiółek Łysa Góra).

4. Figura Królowej Różańca Świętego w Bęczynie z 1899 r., wokół metalowe ogrodzenie, fundowana przez Wojciecha i Józefa Orzechowskich (przysiółek Łysa Góra)

5. Grota Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. 

6. Kapliczka pw. Bożego Miłosierdzia na Drabożu, fundowana w 2001 r.

7. Krzyż w pobliżu dawnego dworu, kolejny na tym samym miejscu, otoczony ogrodzeniem. Współcześnie w sąsiedztwie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Bęczynie, gdzie siedzibę ma PUKS „Pobiedr”.

8. Kapliczka „Na cześć Najświętszej Pannie Maryi z 1927 r., fundowana przez Franciszka i Katarzynę Wyrów (przysiółek  Draboż).

9. Kapliczka skrzynkowa z figurą Matki Bożej i obrazkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej, na drewnianym palu, na granicy Bęczyna i Przytkowic

Brzezinka

1. Kaplica pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Brzeźnica

1. Figura Matki Bożej, kamienna, malowana, fundowana w 1930 r. przez Zygmunta Gorczyńskiego, stoi tuż przy drodze do ZSP w Brzeźnicy.

2. Figura Św. Antoniego Padewskiego w parku podworskim,  zbudowana z piaskowca,  pocz. XIX w., odrestaurowana w 2008 r.

3. Figura św. Floriana, na posesji państwa Sękiewiczów,  pocz. XIX w., przez konserwatora datowana na 1820 r., odnawiana systematycznie.

4. Kaplica murowana, tzw. domkowa, z 1848 r., fund. przez Tomasza Żurka, wewnątrz był obraz Najświętszej Maryi Panny i rzeźbiona figura Pana Jezusa (przysiółek Pasieka).

5. Figura Najświętszej Maryi Panny w ogrodzie przy drodze prowadzącej w kierunku przeprawy promowej na Wiśle (przysiółek Pasieka).

6. Figura Serca Pana Jezusa, poświęcona 15 kwietnia 1901 r., fundowana przez Marię i Franciszka Kasperowiczów (przysiółek Dębina).

7. Krzyż żeliwny na kamiennym postumencie, z 1868 r., (przysiółek Dębina).

8. Figura Pana Jezusa Nazareńskiego, z 1811 r., przy drodze krajowej nr 44, ufundowana przez urzędnika pocztowego Kazimierza Leśniaka, który był wówczas właścicielem terenu.

9. Figura kamienna z gzymsami, na szczycie nisza, a w niej krzyż, z 1868 r., przy drodze krajowej nr 44. Fundatorką była Barbara Grayny.

10. Figura Matki Bożej na prywatnej posesji w pobliżu Kanału Łączany-Skawina, ufundowana w połowie XX w. przez rodzinę Cholewów.

Chrząstowice

1. Kapliczka tzw. skrzynkowa, zawieszona na drzewie niedaleko kościoła, kolejna na tym samym miejscu. Pierwsza powstała w 1940 r. z inicjatywy Ludwika Gacka.

2. Figura Matki Bożej, umieszczona w grocie z kamienia rzecznego, przy drodze w pobliżu kościoła.

3. Krzyż metalowy na przysiółku Chrząstowice-Góra w miejscu pochówku ofiar cholery z drugiej połowy XIX w.

Kopytówka

1. Figura św. Józefa z dzieciątkiem, zbudowana z kamienna, fundowana w 1901 r. przez Walerię Baumową z Duninów herbu Łabędź, dziedziczkę dóbr w Kopytówce.

2. Drewniany krzyż w miejscu dawnego z 1920 r., którego twórcą był Józef Kociara rzeźbiarz ludowy z Bachorowic.

3. Figura Matki Bożej Kalwaryjskiej, ufundowana przez Jana, Błażeja, Marię Bolków w 1909 r.

4. Kaplica Matki Bożej Kalwaryjskiej, wybudowana w 2002 r., tzw. domkowa, ufundowana przez Joannę Kubas przy współpracy mieszkańców Kopytówki.

5. Kapliczka z figurą Ojca Pio, stoi przy drodze wewnętrznej we wsi, ufundowana w 2006 r. przez rodzinę Globiszów.

Kossowa

1. Kaplica tzw. domkowa w parku podworskim, murowana, z XIX w. (wg oceny konserwatorów) . Natomiast wg wspomnień byłego ogrodnika dworskiego z Kossowej kapliczka została wybudowana na pocz. XX w. przez Jaworskiego, ówczesnego właściciela dworu i parku. Kapliczka jest widoczna z drogi krajowej nr 44.

 2. Krzyż żeliwny, wokół metalowe ogrodzenie, stoi przy skręcie do Ośrodka Zdrowia. Wcześniej był tam krzyż dębowy, ufundowany na końcu XIX w. przez Mikołaja Dąbskiego. 

3. Kapliczka słupkowa, biała, z wnękami, w środku figury świętych, przy drodze krajowej nr 44, niedaleko skrętu do Tłuczani, ufundowana najprawdopodobniej przez Józefę i Walentego Lempartów na początku XX w.

4. Kapliczka nadrzewna, malutka, kolejna na starej dzikiej czereśni. Usytuowana tuż przy ścieżce, która wiodła do kościoła w Tłuczani. 

5. Figura z piaskowca, fundowana - wg inskrypcji wykonanej podczas konserwacji -przez gminę Kossowa w 1903. Według ustnych przekazów fundatorem była rodzina Dankiewiczów pod koniec XIX w.

6. Figura Matki Bożej Miłosierdzia na prywatnej posesji, poświęcona przez ks. Józefa Mrowca na pocz. lat 90. XX w.

7. Krzyż betonowy z lat 70. XX w., z drewnianym wizerunkiem Chrystusa. Postać Jezusa z drzewa lipowego, pochodzi z wcześniejszego drewnianego krzyża z pocz. XX w.

8. Krzyż betonowy z mosiężną Pasyjką z 1944 r. na prywatnej posesji,  fundowany przez Franciszka Polusa w podzięce za powrót z II wojny światowej.

Łączany

1. Figura kamienna Matki Bożej z 1939 r., stoi na prywatnej posesji, polichromowane rzeźby i płaskorzeźby świętych.

2. Figura Pana Jezusa,  usytuowana w ogrodzie na prywatnej posesji,  niedaleko szkoły.

3. Kapliczka tzw. domkowa na przysiółku Doły, na prywatnej posesji. 

4. Czarny metalowy krzyż nad Wisłą na przysiółku Zagroda. Kolejny na tym samym miejscu, co najmniej od XIX w.. Postawiony w intencji ochrony wsi przed wylewami Wisły.

 5. Kapliczka z figurą Matki Bożej, znajduje sie na prywatnej posesji niedaleko stopnia wodnego (przysiółek Stara Wieś).     

Marcyporęba

1. Krzyż, z lat 30. XX w., żeliwny, ufundowany przez rodzinę Siwków, usytuowany niedaleko granicy pomiędzy wioskami Marcyporęba - Nowe Dwory.

2. Figura fundowana przez rodzinę Turków w XVII w., bardzo zniszczona, obecnie na prywatnej posesji. Kiedyś na cokole stała figura św. Józefa.

3. Kamienna figura z piaskowca z XIX w. z rzeźbami i płaskorzeźbami świętych, na szczycie był kamienny krzyż, a wokół żeliwne, kute ogrodzenie. Figura zniszczona najbardziej ze wszystkich na terenie gminy Brzeźnica, zaniedbana. Pozostałość jeszcze świadczy o jej dawnej okazałej formie.

4. Kapliczka, tzw. domkowa, murowana, nakryta dachem dwuspadowym, fundowana najprawdopodobniej w XVIII w., odnowiona w 2003 r., (przysiółek  Popielizna).

5. Figura kamienna Najświętszej Maryi Panny na Górze Jurczakowej, ufundowana w 1908 r. przez Wojciecha i Katarzynę Jurczakówm

6. Kapliczka zwana Upadkiem, znajduje się za lasem od strony Kalwarii Zebrzydowskiej, biała, słupowa, z XIX w., ufundowana przez rodzinę Sumerów, odnowiona w 2008 r. przez okolicznych sąsiadów.

7. Krzyż na rozstaju leśnych dróg, na przysiółku Nowa Wieś.

8. Kapliczka murowana, tzw. domkowa na tzw. Koskowej Górze, na przysiółku blisko Gragowici, fundowana w XIX w. przez Antoniego Pamułę. Człowiek ten był we wsi zamożniejszym kmieciem. Należało do niego co najmniej kilkanaście hektarów ziemi. Po sprzedaniu pól, znaczną cześć środków finansowych zawiózł do Rzymu. Kapliczka odnowiona na pocz. XXI w. przez obecnych sąsiadów tego miejsca. 

9. Drewniany krzyż, za kapliczką na Koskowej Górze, fundowany na pamiątkę 3 maja 1791 r., kolejny na tym samym miejscu.

10. Kamienna figura Chrystusa Cierniem Koronowanego na cokole z piaskowca, z 1864 r., na prywatnej posesji.

11. Kamienna figura św. Floriana na wzniesieniu obok Kościoła w Marcyporębie, z 1902 r.

12. Krzyż misyjny na prywatnej posesji, dawniej należącej do rodziny Wiechciów.

13. Drewniany rzeźbiony krzyż z 1887 r., fundowany przez Michała Rzepkę, przez lata dbała o miejsce Ludmiła Garlej.

14. Kamienna Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1960 r., fundowana przez Marię Baran, niedaleko przysiółka Podlesie, należącego do Brzeźnicy. 

15. Figura Matki Bożej w ogrodzie zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

16. Kapliczka skrzynkowa na drewnianym słupie, stoi na skrzyżowaniu wewnętrznych dróg, prowadzących z Marcyporęby w stronę przysiółka Podlesie w Brzeźnicy.

17. Figurka Matki Bożej na prywatnej posesji, ufundowana przez rodzinę Gonciarczyków  w latach 90. XX w. 

Nowe Dwory

1. Krzyż z 1920 r., drewniany, rzeźbiony, ufundowany przez rodzinę Skrzyńskich, stoi przy drodze powiatowej niedaleko Domu Ludowego.

2. Kapliczka drewniana, stoi na rozstaju dróg w przysiółku Gorki.

Paszkówka

1. Figura św. Jana Nepomucena, ufundowana w 1788 r. w pobliżu stawów i Pałacu w Paszkówce.

2. Figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, znajduje się przy drodze w sąsiedztwie szkoły. 

3. Figura Matki Bożej na postumencie z piaskowca z wizerunkami świętych, stoi niedaleko skrzyżowania dróg prowadzących do Paszkówki, Przytkowic, Bęczyna.

4. Figura Matki Bożej Królowej Polski, ufundowana przez Antoniego i Annę Śliwów w 1936 r. (przysiółek Stara Wieś).

5. Kapliczka Matki Boskiej, ufundowana przez Jana Śliwę w 1904 r. (przysiółek Zastawie).

6. Kapliczka św. Floriana, drewniana przy kościele w Paszkówce. Figura świętego datowana na okres baroku.

7. Kapliczka Dzieciątka Jezus przed budynkiem dawnej tzw. Wikarówki, dzisiaj Dom Integracji Społecznej w Paszkówce. 

8. Drewniany Krzyż Jubileuszowy z 1950 r., odnowiony w 2000 r., przy skrzyżowaniu dróg obok pawilonu sklepowo-usługowego.

9. Krzyż Misyjny – drewniany z 1994 r. przy drodze niedaleko cmentarza.           

10. Kapliczka Matki Bożej na granicy Paszkówki i Jaśkowic, postawiona w miejscu dawnego drewnianego krzyża, fundowana przez Wojciecha i Marię Cichoniów.

Sosnowice

1. Figura Najświętszej Maryi Panny w przeszklonej gablocie na betonowym postumencie. Ufundowana w 1971 r. przez Władysława Pawłowskiego.

2. Figura św. Floriana z 1878 r. Zbudowana z piaskowca, słupowa, polichromowana, trzykondygnacyjna. Stoi w centrum wsi, obok skrzyżowania dróg z Paszkówki i Wielkich Dróg.

3. Figura Matki Boskiej z XIX/XX w. przed kościółkiem pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowicach.

4. Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, ufundowana 3 maja 1949 r.

5. Krzyż drewniany, co najmniej drugi na tym samym miejscu, odrestaurowany 4 czerwca 1978 r. Na prywatnej posesji w centrum wsi, niedaleko Domu Strażaka. 

6. Figura Matki Bożej, znajduje się na prywatnej posesji, ufundowana w poł. XX w.

7. Figura w formie słupowej z trzema wnękami u góry, wewnątrz których umieszczone są figurki świętych, zakończona krzyżem.

Tłuczań

1.  Figura św. Jana Nepomucena z 1932 r., fundowana przez Jana i Annę Kałużów na działce, gdzie stoi budynek dawnej szkoły z 1908 r., centrum wsi w sąsiedztwie kościoła.

2. Figura zwieńczona krzyżem, kamienna, w przysiółku Dział, ufundowana w 1940 r. przez Józefa Woźniczkę.

3. Kaplica na cmentarzu z 1853 r.

4. Kapliczka biała, słupkowa, w przysiółku Pańskie Pola, w sześciu wnękach figury świętych, fundowana na przełomie XIX/XX w. w sąsiedztwie dawnego folwarku.

 5. Kaplica tzw. domkowa, ufundowana w 1904 r. przez Stanisława Witka, przysiółek Dział.  

6. Kapliczka obok kościoła parafialnego, przy zakręcie drogi, przebudowana  w latach 90 XX w.

7. Krzyż żeliwny przy drodze do Wadowic. Kolejny na tym samym miejscu, pierwszy drewniany był z pocz. XX w.

Wyźrał

1. Kapliczka słupkowa Matki Bożej, fundowana w 1957 r. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich.

2. Kapliczka na granicy Wyźrału i Witanowic, powstała w latach 30 XX w.

3. Krzyż drewniany, kolejny na tym samym miejscu na prywatnej posesji.       

Opracowanie: Wiesława Jarguz – Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy, 2010-2020 r.