Malowane kwiaty

Lidia Kubisztal to artystka-malarka pochodząca z Bornego Sulinowa na Pomorzu. Prace prezentowane w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy w sierpniu 2023 r. to obrazy malowane na tkaninie tzw. batik. Technika malarska z wykorzystaniem wosku została zmodyfikowana przez artystkę według jej pomysłu i doświadczenia. Tematyka prac jest różnorodna. Z obrazów „spoglądają na nas” ludzie i widać piękną przyrodę, w tym kolorowe kwiaty.

 „Mała książka - wielki człowiek” to projekt Instytutu Książki, w którym biorą udział wszystkie biblioteki publiczne w gminie Brzeźnica. Akcja promuje codzienne czytanie małym dzieciom i systematyczne odwiedzanie bibliotek. Dziecko w wieku przedszkolnym w wieku od 3 do 6 lat zostaje czytelnikiem i przy zapisie otrzymuje w prezencie książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. „Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania”.

Tabliczka z hasłem Nowości wydawnicze

Nowe książki są najczęściej wypożyczane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy i jej filiach w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani. W systematycznym wzbogacaniu księgozbiorów pomoże nam dotacja na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.000 zł przyznana w sierpniu 2023 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Album rodzinny

Najważniejsze co po człowieku pozostaje to pamięć. Zachęcam do otworzenia rodzinnych albumów i szuflad ze starymi zdjęciami. Zapraszam do kontaktu. Bogaty zasób tradycji lokalnej utrwalonej przed laty na fotografiach sprawia, że będzie wydany trzeci tom książki „Gmina Brzeźnica: album starej fotografii”. Skanowanie i opracowywanie trwa od 2019 r. z różnym nasileniem. Lata pandemii, poprzez utrudnione kontakty międzyludzkie,  spowolniły proces, ale nie przerwały prac. Bardzo pozytywny odzew społeczny po wydanych tomach w 2014 r.
i 2018 r. oraz rekomendacje projektu przez Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa sprawiają, że dążymy konsekwentnie do wyznaczonego celu.

Artystka Pani Violetta Kramek

Różnorodność dzieł sztuki, osobowość artystki, wspaniała publiczność, oprawa jazzowa - wyjątkowy był wernisaż wystawy prac Pani Violetty Kramek w dniu 17 czerwca 2023 r. w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. Malarstwo i ceramika oddają artystyczne pasje Pani Violetty. Pedagogiczne doświadczenie daje artystce łatwość kontaktu z ludźmi. Goście z zainteresowaniem oglądali i słuchali, jak autorka opowiadała o warsztacie twórczym.Jazzowe standardy grane przez Pana Roberta Barcika pięknie brzmiały w murach Spichlerza. Malarstwo i muzyka tworzyły klimat wieczoru.

Uczniowie w Bibliotece

,,Tutaj jest biblioteka i sztuka" - tak ładnie powiedziała dziewczynka, jedna z uczennic podczas odwiedzin klas II z ZSP w Brzeźnicy  w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy w dniu 15 czerwca 2023 r. Dziękuję wychowawczyniom Pani Agnieszce Kamoli i Zuzannie Niciei za wspólne promowanie czytelnictwa i edukację kulturalną. Zapraszam do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz do podziwiania cyklicznie zmienianych wystaw.

Uczniowie ze SP w Marcyporębie na spotkaniu z Panią Violettą Kramek

W dniu 13 czerwca 2023 r. uczniowie klas VII-VIII z inicjatywy polonistki Pani Elżbiety Nastałek byli w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. Celem wycieczki było spotkanie z twórcą Panią Violettą Kramek, której wystawę obrazów i ceramiki  mogli zobaczyć. Artystka przybliżyła młodzieży kulisy pracy twórczej. W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja i prelekcja na temat dziedzictwa kulturowego gminy Brzeźnica.

Młodzież szkolna w sali Spichlerza Książki

W dniu 12 czerwca 2023 r. uczniowie klasy VIII b wraz z polonistką Panią Teresą Kędzior uczestniczyli w warsztacie literackim w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. Celem spotkania było przybliżenie sylwetki Adama Gorczyńskiego (1805-1876) – romantyka z Brzeźnicy, którego imię nosi ulica, przy której stoi ZSP w Brzeźnicy Ósmoklasiści podziwiali również wystawę różnorodnych prac pani Violetty Kramek. Cytuję z nadzieją słowa polonistki Pani Teresy Kędzior: „Ten pyszny kęs lokalnej historii i kultury zabiorą z sobą, ruszając w „świat” do swych nowych szkół, kolegów i miast”.

Baner Targów Turystycznych Doliny Karpia

XII Targi Turystyczne Doliny Karpia odbędą się w niedzielę 18 czerwca 2023 r. Można wtedy wybrać się na całodniową wycieczkę po terenie siedmiu gmin Doliny Karpia (Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator) i odwiedzić miejsca atrakcyjne turystycznie. W Spichlerzu Książki w Brzeźnicy drzwi będą otwarte od 10.00 do 12.00. Do zobaczenia będzie wystawa malarstwa i ceramiki oraz całe wnętrze zabytkowego obiektu.

Goście podczas rozmowy

Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie sięga tradycjami 1930 r. Skupia ludzi nauki i kultury. Elitarne grono nie dąży do powszechnej popularności. Członkowie potrafią dostrzec nietypowe miejsca związane z książką. We wtorek 23 maja 2023 r. dr Jerzy Duda – Wielki Mistrz Zakonu odwiedził Spichlerz Książki w Brzeźnicy. Przybył na zaproszenie i w towarzystwie Pani Danuty Bromowicz, która prezentuje u nas wystawę haftów swojej cioci Marii Radwan z domu Leska. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, profesor dr hab. inż. profesor Akademii i Górniczo-Hutniczej w Krakowie Jan Bromowicz oraz niżej podpisana.