Śliczna laurka z bardzo miłą dedykacją od Oleńki i jej Mamy. Dziękujemy, WJ