O książkach w dniu Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Spichlerz Książki w Brzeźnicy - 23 kwietnia 2024 r. Spotkanie z udziałem dzieci i gości z Krakowa zaszczycił Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos. Warto popularyzować, że książka i róża to symbole Święta Książki. Z kolei na co dzień pamiętajmy, że teksty i ilustracje są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Było głośne czytanie, opowiadano anegdoty i dzielono się refleksjami na temat książek.

Bibliofil dr inż. Jerzy Duda zaprezentował uczniom klasy VI ZSP SP w Brzeźnicy, m.in. kolekcjonerskie wydania książek. Mówił ciekawie o roli książek w jego życiu. Polonistka Pani Marzena Woźniak zabierając uczniów na spotkanie sprawiła, że edukacja miała ciekawą odsłonę.

W części warsztatowej dr inz. Jerzy Duda kreatywne zaktywizował uczniów. Mogli wykorzystać duży zbiór znaczków pocztowych do tworzenia własnych książeczek. Zapoczątkowane projekty będą uzupełnione przez dzieci.

Dziękuję za miłe spotkanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy lubią książki i czytanie.

Wiesława Jarguz