„Mała książka - wielki człowiek” to projekt Instytutu Książki, w którym biorą udział wszystkie biblioteki publiczne w gminie Brzeźnica. Akcja promuje codzienne czytanie małym dzieciom i systematyczne odwiedzanie bibliotek. Dziecko w wieku przedszkolnym w wieku od 3 do 6 lat zostaje czytelnikiem i przy zapisie otrzymuje w prezencie książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. „Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania”.

W pakiecie jest też coś dla rodziców. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa –bibliotekę - i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego”. 

Więcej na stronie: Mała Książka Wielki Człowiek