Przedpołudnie 22 marca 2023 r. wypełnione było wspomnieniami i historią lokalną. Seniorzy z Domu Seniora w Marcyporębie i Seniorzy z Klubu Seniora w Brzeźnicy wraz z instruktorami podziwiali wystawę obrazów Janusza Mikołajtysa (1917-2003). Większość uczestników znała osobiście artystę malarza, byłego kierownika i nauczyciela Szkoły Podstawowej w Marcyporębie. Z zaciekawieniem oglądano jego obrazy i przywoływano wspomnienia z czasów szkolnych.

W drugiej części spotkania był czas na prelekcję na temat Kanału Galicyjskiego, którego fragment stanowi współczesny Kanał Łączany-Skawina. Zagadnienie ciekawe, tym bardziej, że Klub Seniora w Brzeźnicy mieści się w budynku, który powstał przed I wojną światową, jako siedziba dla administracji Centrali Budowy Kanału. Dziękuję za miłe spotkanie, Wiesława Jarguz.