Edukacja muzyczna w szkole obejmuje zagadnienia związane ze sztuką ludową. Odniesieniem do tego tematu były warsztaty dla klas VI a i V b z ZSP w Brzeźnicy w dniach 9 i 10 marca 2023 r. W ramach zajęć przybliżono uczniom  twórczość artystów związanych z gminą Brzeźnica. Inicjatorką pomysłu na lekcje była Pani nauczycielka Monika Jaskierny.