Do 31 marca 2023 r. prezentowana jest wystawa obrazów Janusza Mikołajtysa (1917-2003) w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. Ekspozycja z kolekcji prywatnych, poprzez sztukę, przypomina postać nauczyciela, wychowawcy i kierownika Szkoły Podstawowej w Marcyporębie. 

 

Janusz Mikołajtys (1917-2003)-został upamiętniony i przywołany we wspomnieniach gości i rodziny na wernisażu wystawy obrazów jego autorstwa w Spichlerz Książki w Brzeźnicy w dniu 11 marca 2023 r. Dziękuję wszystkim za przybycie. Przychodząc daliście Państwo świadectwo, że pamiętacie. Patrząc z dystansu kilkudziesięciu lat, zapisał się w pamięci dawnych uczniów, jako człowiek z charakterem i innowacyjnym spojrzeniem na rzeczywistość, którą zastał w Marcyporębie w latach 60. XX w.

Dokonywał przełomowych, jak na tamte czasy działań: elektryfikacja szkoły i uruchomienie centralnego ogrzewania, budowa boiska, urządzenie lodowiska i założenie drużyny hokejowej, indywidualne podejście do ucznia zdolnego i słabego, różnicowanie wymagań. Późniejsze reformy systemu nauczania potwierdziły, że miał rację. Potrafił powiedzieć uczniom, że podręczniki do historii, z których się uczą, nie są rzetelne w przekazie.  Malarstwo było jego pasją. Tworzył przez całe życie. Obrazy były często prezentami dla gości i przyjaciół, którzy odwiedzali Szkołę w Marcyporębie.

Dziękuję wszystkim, którzy udostępnili obrazy na wernisaż i zgodzili się je prezentować do końca marca 2023 r. Słowa podziękowania za ten gest, kieruje do wszystkich, którzy pomogli mi przygotować i promować wystawę, a byli to: Pani Małgorzata i Pan Kornel-dzieci Marii i Janusza Mikołatysów, przyjaciele rodziny z Krakowa, Pani Ewa Słania, Pani dyrektor Krystyna Korus, Pan Tadeusz Żmuda, Pani Maria Ciepły z domu Siwek, Pani Maria Jaskiernia z domu Jarguz, Pani Lidia Adamus, Pani Renata Żmuda, Pani Małgorzata Herzyk z domu Kwiatek, Państwo Bożena i Jerzy Medoniowie, Pan Stanisław Żmuda, Pani Katarzyna Myśliwiec, Pan mec. Adam Dujczyński, Pani Maria Kapusta z domu Morek, Pani Elżbieta Sendera, Pani Anna Danek, Pani Agata Kubas z Filii biblioteki publicznej w Marcyporębie.

Serdecznie dziękuję za przybycie Wójtowi Bogusławowi Antosowi, rodzinie artysty - córce Pani Małgorzacie i synowi Panu Kornelowi, Prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej Alfredowi Karelusowi z żoną Ewą. Nastrój wieczoru wzbogaciła oprawa muzyczna. Na pianinie grała Pani Joanna Prokopowicz.

Dziękuję za świadectwa wspomnień z czasów szkolnych, którymi podzielili się: Pani Jadwiga Kozioł-Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica, Pan Franciszek Żmuda-Sołtys Marcyporęby, Pan Kazimierz Pacułt-Radny Rady Gminy Brzeźnica, Pan Marek Gonciarczyk-sołtys Bachorowic, Pan Władysław Siwek z Kopytówki, Pani Małgorzata Herzyk z Brzeźnicy, Pani Ewa Słania z Nowych Dworów, Pan Jerzy Gondek z Marcyporęby. Dziękuję Pani Krystynie Korus dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcyporębie za przybycie, podsumowanie opinii o dawnym kierowniku Szkoły oraz za podzielenie się dostępem do szkolnych kronik.  

Nie zachowujmy wspomnień o dawnych mistrzach tylko dla siebie, bo taka postawa skazuje ich na zapomnienie.  Przywołujmy wspomnienia, bo to utrwala zbiorową pamięć. Państwo Maria i Janusz Mikołajtysowie wpisani są w historię wsi Marcyporęby, Bachorowic, Kopytówki, Nowych Dworów, bo uczyli i wychowali pokolenia jej mieszkańców. Zachęcam do odwiedzin w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy.

Do końca marca 2023 r. można podziwiać obrazy Janusza Mikołajtysa i oglądać zdjęcia.

Zapraszam, Wiesława Jarguz