Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy otrzymała środki finansowe w kwocie 16.153 zł. na zakup nowych książek. Nowości przybędzie do wszystkich naszych bibliotek publicznych: GBP w Brzeźnicy, Filia w Łączanach, Filia w Marcyporębie, Filia w Paszkówce, Filia w Sosnowicach, Filia w Tłuczani. „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

1636041591.jpg

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-book i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.