W poniedziałek 16 maja 2022 r. do Filii biblioteki publicznej w Marcyporębie zapukały przedszkolaki uczęszczające do Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Marcyporębie ze swoją opiekunką  siostrą Teresą. Była to młodsza grupa jednak bardzo zainteresowana miejscem, do którego dotarła. Mali goście  chętnie oglądali kolorowe książeczki, wysłuchali kilku wierszyków z książki " Rady nie od parady". Dziękuję siostrze Teresie za przybycie ze swoimi podopiecznymi.

Zapraszam ponownie, Anna Agata Kubas