Seniorzy z gminy Brzeźnica, biorący udział w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, odwiedzili w dniu 28 kwietnia 2022 r. galerię Spichlerza Książki. Podziwiali wystawę obrazów Pani Ireny Lurie-Chudy i jej brata Pana Józefa Tomery. Obok obrazów uznanie zdobyły jajka biżuteryjne, misterne dzieła Pani Ireny. Zwiedzanie połączone było z rozmową i wpisem do Kroniki. Dziękuję za odwiedziny, zapraszam ponownie.