„Gdy sama zostałam babką, to przyszło mi na myśl, że dla wnuków powinno się jednak tę przeszłość rodzinną odgrzebać”. Powiedziała w jednym z wywiadów Maria Osterwa-Czekaj, po tym jak zredagowała wspomnienia spisane przez jej babkę Matyldę z Windisch-Graetzów Sapieżynę.  W 2021 r. wydała własną książkę pt. „Streszczenie: trochę wspomnień – trochę faktów – trochę emocji” (System wydawniczy Riderio).

Wraca w tej publikacji do korzeni rodu Sapiehów. Losy poszczególnych członków rodziny pokazane są na tle wydarzeń historycznych. Ważne miejsce we wspomnieniach zajmuje Jej ojciec Juliusz Osterwa – znany przedwojenny aktor i jeden z najwybitniejszych twórców teatralnych.

Przeszłość i teraźniejszość przeplatają się na kartach tej publikacji. Nie brakuje komentarzy do bieżących wydarzeń  z Polski z ze świata. Brzezinka w gminie Brzeźnica to wioska, w której autorka znalazła oazę spokoju. Przez większość życia jej miejscem na ziemi był Kraków i ul. Pijarska, przy której stoi kamienica rodziny Sapiehów.

Podarowaną do GBP w Brzeźnicy książkę przeczytałam z zaciekawieniem. Jako regionalistka zwróciłam uwagę na wspomnianą w książce postać ks. dra Jana Piwowarczyka – rodem z Brzeźnicy (przysiółek Kopań nad Wisłą). Ksiądz Piwowarczyk był bliskim współpracownikiem kardynała Adama Stefana Sapiehy. 

Polecam, bo warto sięgnąć po tę książkę. Czyta się bardzo dobrze. Fakty, anegdoty i społeczne relacje, oddają minione czasy. Po raz kolejny widać, że historia zatacza koło. Majątki przepadają, a zostaje ukształtowana osobowość,  wiedza i umiejętności.  Dziękuję za podarowaną do biblioteki książkę. Zapraszam chętnych, można wypożyczyć.

Wiesława Jarguz