Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy otrzymała 16.153 zł. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Nazwa zadania:
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na za kup nowości wydawniczych oraz usług i zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Ogółem 46.153 zł. na zakup nowości wydawniczych w 2021 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy i filii w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani. Wkład własny z budżetu gminy Brzeźnica 30.000 zł.

2