XIV Spotkania w Świecie Książek

biblio 001XIV SPOTKANIA W ŚWIECIE KSIĄŻEK

Prezentujemy album, zapraszamy na spotkanie poświęcone historii

i ogłaszamy konkurs plastyczny.

Tegoroczne gminne święto książki poświecone jest promocji albumu Kapliczki bliskie sercu: Gmina Brzeźnica, Obec Divina., wydanego staraniem Wójta Gminy Brzeźnica. Nakład książki został sfinansowany ze środków przyznanych na realizację projektu pn. Pejzaże polsko - słowackiej kultury w Brzeźnicy, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz  z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu „Beskidy”.

Opracowanie jest pierwszą próbą zaprezentowania bogactwa przydrożnych kapliczek i krzyży na obszarze polskiej gminy Brzeźnica i słowackiej gminy Divina. Książka nie wyczerpuje tematu, a wręcz odwrotnie skłania do zainteresowania tym dziedzictwem religijno-kulturowym. Zachęcamy do odsłaniania historii starych kapliczek, tak aby kiedyś kolejne wydanie mogło zostać wzbogacone treściowo i uzupełnione o prezentację zdjęć odnowionych miejsc przydrożnej modlitwy. Szanowni Państwo, zainteresowanych otrzymaniem albumu zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy w godz.: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 10 do18 oraz wtorek od 8 do 16.

Ponadto w ramach odsłaniania historii najnowszej wspólnie z dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Brzeźnicy polecamy uczestniczenie w spotkaniu z najmłodszym partyzantem AK na Wileńszczyźnie. Naszym gościem będzie Jerzy Widejko w dniu 11 maja 2010 r. o godz. 12.00 w sali Domu Kultury w Brzeźnicy. Podczas spotkania wyświetlony zostanie film „Ballada o »Jureczku«. Cykl wykładów w ramach edukacji patriotycznej odbywa się dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie.

Wszystkich uczniów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. Gmina Brzeźnica na Szlaku Papieskim. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolnymi technikami – indywidualnie przez dzieci i młodzież gimnazjalną. Tematycznie prosimy o zilustrowanie miejsc i wydarzeń związanych z Osobą Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Mogą to być zarówno wydarzenia z historii, jak i z miejsc, które odwiedził biskup-kardynał Karol Wojtyła w naszej gminie. Zachęcamy też do zaprezentowania zielonych zakątków przyrodniczych, którymi wiedzie nowo oznaczony Szlak Papieski. Odszukanie w terenie żółtego krzyżyka na niebieskim tle wskaże ścieżki pielgrzymkowej wędrówki. Podpisane przez autorów prace wraz z tytułem prosimy składać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy do 14 czerwca 2010 r. Najciekawsze zostaną nagrodzone i opublikowane w folderze, opisującym Szlak Papieski „Nie lękajcie się!” przez Płaskowyż Draboża.

Zapraszamy,
Wiesława Jarguz